POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST

 
videa
 
 
 
materiály, webové stránky:
 
 
www.eatresponsibly.eu/cs/   Proč jíst zodpovědně, materiály pro učitele, motivace, dobrá praxe
 
www.festivalalimenterre.cz/cz/   festival dokumentárních filmů o jídle - Země na talíři
 
www.jsempripraven.cz/   Jste připraveni si kupovat a zpracovávat i „křivé“ potraviny? Podepište výzvu a zachraňte je!
 
zachranjidlo.cz/   paběrkování, křivá polévka, daruj jídlo, happening - Hostina pro tisíc, ...
 
www.svetovaskola.cz/  motivac pro učitele
 
 
Prezentace do hodin:
 
potraviny(vodní stopa, spravedlivý obchod): Potraviny.pptx (2491295)