Vyhodnocení ročního realizačního plánu EVVO 2014/15

 

Vyhodnocení Ročního plánu EVVO na školní rok 2014 / 2015

Výchovně vzdělávací cíle

 

Termín

Název aktivity

Odkaz na cíl

 Účast žáků

Zodpovídá

Spolupráce

Poznámky - doložení

Splněno datum

30. 11. 2014

„Rozsvěcení vánočního stromu“

1.1

2.1

 

1. stupeň

2. stupeň MŠ

Učitelé MŠ, ZŠ, ŠD

OU

Kulturní komise

Koledy, živý betlém,

scénky,

článek v Občasníku, na školním webu, na webu obce, fotodokumentace

Splněno

30.11.2014

prosinec

Vánoční dílničky pro rodiče

3.1

2.1

 

1. stupeň

Učitelé MŠ, ZŠ, ŠD

rodiče

článek v Občasníku, na školním webu, fotodokumentace

Splněno

12.12.2014 – Vánoční tvoření s rodiči -  5. A

15.12.2014 – Vánoční besídka pro rodiče - 2. A

16.12.2014 - Vánoční tvoření dětí a rodičů  4. B

18.12.2014 - Vánoční besídka pro rodiče žáků 4. A

prosinec

„Vánoční dílny“

Projektový den

4.1

 

2. stupeň, MŠ

Učitelé MŠ, ZŠ, ŠD

 

Projektový den

Článek na webu

školy, fotodokumentace

Splněno

21.11.2014

 

celoročně

Třídění odpadů ve třídách (papír, plast)

1.2

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

TU, uklízečky

Vyhodnocení soutěže “Uklízíme, třídíme, šetříme“

Odměna za 1. místo

splněno

celoročně

Recyklohraní

Pokračovat v projektu sběr baterií a elektrospotřebičů

1.2

 

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

 

Počet vývozů

 

Částečně splněno

0 vývozů

Pokračování ve sběru mobilů

Říjen

květen

Sběr starého papíru

1.2

 

1. stupeň

2. stupeň

 

Koordinátor EVVO

 

Peníze jako zdroj financování školy a EVVO

Článek na webu školy

Splněno

30.10-31.10 2014

27.5-28. 2015

Únor -duben

„Přines mobil, zachráníš gorilu“

1.2

 

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

 

 

Splněno

Celoročně

Odvoz do ZOO

Září

22. 9. 2014

Beseda o třídění odpadu

EKO-KOM

1.2

 

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

Učitelé 1. a 2. stupně

EKO-KOM

4., 5., 7., 8. ročník

22. 9. 2014

splněno

celoročně

Druhý život odpadu

3.2

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé MŠ, ZŠ, ŠD

 

VV, PV, PP, VV

splněno

Říjen

Adopce na dálku

1.3

1. stupeň

2. stupeň

Třídní učitelé

 

Výpis z účtu, potvrzení o platbě, korespondence

Dobrý Anděl

Splněno - Říjen 2014

září - leden

Podpora hiporehabilitace

Spolupráce s CPK Chrpa

1.3

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

Členové ekokroužku

Děkovný dopis

Splněno - červen 2015

Jaro

Topení Morany

4.1

 

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé MŠ,

ZŠ, ŠD

 

Fotodokumentace, Článek na webu školy,

Splněno

 

průběžně

Exkurze zaměřené na EVVO

4.2

1. stupeň

2. stupeň

 

 

Vodárna Vranovice, kravín Žabčice, spalovna SAKO Brno,…

Splněno - 24. 4. 2015 – 3. A

 

průběžně

Přírodovědné vycházky

4.2

 

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé

ZŠ, ŠD

rodiče

 

Po stopách řeky Svratky, ŠD - 11.4.2015

„rozloučení se zimou“, vycházka k řece -18. 3. 2015 – ŠD

Jarní vycházka žáků 3. A – 10. 4. 2015

mapování fauny a flóry rybníka Stříbrňák, PP – 21. 4. 2015

mapování fauny a flóry rybníka Stříbrňák – ekokroužek

„Světový den Země“- společná vycházka okolím Vranovic     - 22. 4. 2015 – MŠ

JARNÍ VYCHÁZKA do lesa – žáci 1. A s  - 28. 4. 2015

průběžně

Fotíme přírodu

4.2

 

1. stupeň

2. stupeň

 

Členové ekokroužku

Fotosoutěž organizované ekokroužkem, ceny, Fotodokumentace, Článek na webu školy, nástěnka

Splněno

Duben - červen 2015

duben

DEN ZEMĚ

2.2

 

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Mgr. Lastomirská Mgr.  Lásková

Učitelé ZŠ

 

Splněno

7. 4. 2015

květen

Den matek

4.1

 

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé ZŠ, MŠ

OU

 

Splněno

MŠ - oslava Dne Matek – 6. 5. 201

květen

Mandala dětem

1.3

1. a 2. stupeň

 

Mgr. Lastomirská

Učitelé VV

 

Splněno – květen 2015

umístění - R. Pavelková

červen

Vztah člověka a jeho okolí (prales)

2.3

Žáci 2. stupně

Koordinátor EVVO

Učitel Př

tematická výuka

nástěnka

„Palmový olej“

Splněno – květen – červen, 6. roč., 7. roč., 9. roč.

 

 

 

 

Organizační cíle školy

 

Termín

Název aktivity

Odkaz na cíl

 Účast žáků

Zodpovídá

Spolupráce

Poznámky - doložení

Splněno / datum

30. 11. 2014

„Rozsvěcení vánočního stromu“

1.1.6

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé MŠ, ZŠ, ŠD

OU

Kulturní komise

Koledy, živý betlém,

scénky,

článek v Občasníku, na školním webu, na webu obce, fotodokumentace

Splněno

30. 11. 2014

prosinec

Vánoční dílničky pro rodiče

1.1.4

1. stupeň

Učitelé MŠ, ZŠ, ŠD

rodiče

článek v Občasníku, na školním webu, fotodokumentace

Splněno

12.12.2014 – Vánoční tvoření s rodiči -  5. A

15.12.2014 – Vánoční besídka pro rodiče - 2. A

16.12.2014 - Vánoční tvoření dětí a rodičů  4. B

18.12.2014 - Vánoční besídka pro rodiče žáků 4. A

prosinec

Vánoční dílny

Projektový den

1.1.4

 

2. stupeň, MŠ

Učitelé MŠ, ZŠ, ŠD

 

Projektový den

Článek na webu školy, fotodokumentace

Splněno

21.11.2014

celoročně

Recyklohraní

Pokračovat v projektu (sběr baterií a elektrospotřebičů)

1.1.6

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

členové ekokroužku

 

Splněno

částečně

celoročně

Spolupracovat s firmami pro sběr a zpracování odpadu (Asekol, Ekolamp, Ecobat, Remat-trade, Hottech…….)

1.1.6

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

 

 

Splněno

Remat

Sběr papíru

Září

22. 9. 2014

Beseda o třídění odpadu

EKO-KOM

1.1.6

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

Učitelé 1. a 2. stupně

EKO-KOM

4., 5., 7., 8. ročník

Splněno

22.9.2014

Jaro

Topení Morany

1.1.4

 

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé MŠ,

ZŠ, ŠD

 

Fotodokumentace, Článek na webu školy

splněno

průběžně

Exkurze zaměřené na EVVO

1.1.3

1. stupeň

2. stupeň

 

 

Vodárna Vranovice, kravín Žabčice, spalovna SAKO Brno,…

Splněno

Exkurze žáků 3.A do kravína Žabčice – 24. 4. 2015

průběžně

Přírodovědné vycházky

1.1.4

 

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé

ZŠ, ŠD

rodiče

 

Splněno

PP, ekokroužek, ŠD, MŠ

průběžně

Fotíme přírodu

1.1.4

1. stupeň

2. stupeň

 

Členové ekokrouž-ku

Nástěnka, web

Splněno

Duben - červen 2015

duben

DEN ZEMĚ

1.1.3

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Mgr. Lastomirská, Mgr.  Lásková

Učitelé ZŠ

 

Splněno

7.4.2015

květen

Den matek

1.1.4

1. stupeň

2. stupeň, MŠ

Učitelé ZŠ, MŠ

OU

 

splněno

březen

Výukový program

„Ekologie v domácnosti“

 

1.1.6

8. ročník

Koordinátor EVVO

 

Ekocentrum TRKMANKA

Velké Pavlovice, FAIR TRADE potraviny, ekopotraviny,….

Splněno

16.4.2015 – 8. A

duben

Výukový program

„Člověk pro přírodu-Příroda pro člověka“

1.1.6

9. ročník

Koordinátor EVVO

 

Ekocentrum TRKMANKA

Velké Pavlovice

 

Splněno

12.3.2015 – 9. A

září

Přespolní běh

3.1.4

Žáci ZŠ

Mgr. Karpíšková

Koordinátor EVVO

Diplomy, ceny

Článek na webu školy, v Občasníku obce, fotodokumentace

Splněno – září 2014

 

jaro

Běh pro zdraví

3.1.4

 

Žáci ZŠ

Mgr. Karpíšková

Koordinátor EVVO

Diplomy, ceny

Článek na webu školy, v Občasníku obce, fotodokumentace

Splněno

5.6.2015

červen

Branný den

1.1.41.1.6

Žáci ZŠ

Mgr. Kovaříková

Koordinátor EVVO

Zapojení místních organizací

Splněno – 19. 6. 2015

celoročně

„Mléko do škol“

1.1.6

 

Ředitelka ZŠ

Koordinátor EVVO

 

splněno

celoročně

„Ovoce do škol“

1.1.6

 

Ředitelka ZŠ

Koordinátor EVVO

 

Splněno

Akce s Mrkvounem - Ovoce do škol, divadelní představení – 11. 11. 2014

celoročně

„Zdravá svačinka“

1.1.6

 

Ředitelka ZŠ

Koordinátor EVVO

 

splněno

celoročně

„Život dětem“

1.1.6

 

Ředitelka ZŠ

Koordinátor EVVO

 

splněno

průběžně

Tematická výuka

1.1.3

 

Koordinátor EVVO

 

Učitelé ZŠ

„Palmový olej“

Splněno

Červen 2015, PP -  7.roč,  Př - 9. roč., 6. roč.

Březen 2014 – leden 2015

Zvyšování odborné úrovně koordinátora EVVO

1.2

 

Ředitelka ZŠ

Koordinátor EVVO

 

 

Studium k výkonu specializovaných činností - specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 

Strážnice

Splněno

Úspěšné ukončení studia – leden 2015

Říjen

květen

Sběr starého papíru

1.1.6

1. stupeň

2. stupeň

Koordinátor EVVO

 

Peníze jako zdroj financování školy a EVVO

 

Splněno

30.10-31. 10. 2014

27. 5-28. 5. 2015

 

Další akce:

V rámci podpory GRV (globální rozvojová výchova) zorganizovala Mgr. Beňušová „Zeměpisné promítání“ s tematikou Izrael, Maroko, Skotsko a Balkán. Nadále pokračujeme v mezigeneračním setkávání žáků MŠ a ZŠ, letos jsme navštívili i seniory, a to hned dvakrát.  Nejdříve žáci 9. ročníku na Mikuláše a poté třídy 4. A, 4. B a 5 .A s krátkým kulturním vystoupením. Žáci 2. – 5. ročníku absolvovali program „Stařenka Morava vypráví“ a žáci 8. ročníku a 9. ročníku byli na výukovém programu ve Velkých Pavlovicích v ekocentru Trkmanka. Také pokračujeme v rozvoji starých tradičních řemesel, letos jsme se zaměřili na zapomenuté plstění. Plstění si žáci vyzkoušeli ve vyučování a v ekokroužku, a veřejnost na Vranovickém jaru. Pokračujeme a rozšiřujeme nabídku akcí pro veřejnost, např.: výtvarné dílny na Vranoviclém jaru (plstění), Běh pro zdraví, vánoční besídky pro rodiče, zábavné odpoledne nebo vycházky do okolní krajiny.

Naše škola se snaží zapojit do projektu „Škola podporující zdraví“ a tak jsme na tuto tematiku nachystali i množství akcí, například již zmíněný „Běh pro zdraví“ - měření BMI indexu, „Zábavné odpoledne“ spojené s ochutnávkou zdravých jídel a pití, vycházky do přírody i pro rodiče. Dále jsme i letošní projektový den zaměřili na tematiku „zdraví“ (nácvik první pomoci, resuscitace, zdravá snídaně, čtení etiket, chemie v potravinách). Spolupracujeme se Scolarestem ohledně zdravých svačinek a nabídky kohoutkové vody na obědech. Škola také zabezpečila pro žáky automat na vodu. Ekokroužek uspořádal pro žáky, pedagogy a provozní pracovníky školy zdravé odpoledne s ochutnávkou CHIA nápojů. Žáci 1. a 2. ročníku se účastnili preventivního programu „Zdravá 5“.

Za veliký úspěch považuji navázání spolupráce se spolkem přátel školy, kteří aktivně pomohli při zabezpečení Zdravého odpoledne, a to vedením jednotlivých stanovišť a napečením spousty zdravých dobrot. A pro velký úspěch akce pak dodali i zdravé recepty, které můžete najít na stránkách školy v sekci ekovýchova/zdraví.

Webové stránky školy (ekovýchova) zaměřené kromě jiného i na zdraví, zaznamenaly v posledních měsících zvýšenou návštěvnost, což mě velice těší.

Nejvíce mě ale těší, že naši žáci viditelně začali žít zdravěji. Informace získané ve škole uplatňují stále více i ve svém osobním životě a často je předávají i svým rodičům. Důkazem toho jsou například i nápoje, které si nosí na svačinku. Převažuje kohoutková nebo neslazená minerální voda, občas dochucená mátou, citronem i chia semínky, 100% džusy, šťávy nebo čaje. Pro lepší orientaci si někteří žáci už stáhli z webových stránek ekovýchovy školy například aplikaci do mobilu - průvodce zdravým životem vždy po ruce – NutriAtlas.

 

Ve Vranovicích dne 21. 6. 2015

                                                                                                                                            

Koordinátorka EVVO Mgr. Lastomirská Andrea _________________________________

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Pokorná Hana ______________________________________