Škola a školka v průběhu roku organizuje různé akce:

Terénní programy:

,,Zamykání zahrady“ – loučíme se s podzimem - MŠ

- Vycházka zimní krajinou - MŠ

- ,, S Barbánkem na výletě“ - MŠ

- ,,Světový den Země“ – poznávací výlet okolím Vranovic - MŠ

- výuka PP na rybníčku Stříbrňák (mapování a pozorování fauny a flóry) - ZŠ

- výuka ve školním lese - ZŠ

- naučné vycházky se školní družinou – ZŠ

,,Vítání jara – topení Morany“ – otevírání zahrady MŠ

„Topení Morany“ – akce ŠD

- „Přespolní běh“

- „Běh pro zdraví“

 

Udržování místních tradic:

„Rozsvěcení vánočního stromu“  MŠ, ZŠ

„Barbánek se těší na příchod Mikuláše“ MŠ, ZŠ

,,Betlém“ – pohádka divadla KORÁB

,,Vítání jara – topení Morany“ – otevírání zahrady MŠ

„Topení Morany“ – akce ŠD

„Tradice o Vánocích“ dramatizace ZŠ

- "Živý Betlém" vystoupení žáků 1. a 2. st. ZŠ

- "Vánoční zvyky  a tradice" odpolední dílna ekokroužku, 2014

- "Pečení svatomartinských rohlíčků" ZŠ

 

Spolupráce s místními organizacemi:

,,Těšíme se na hasiče“- návštěva místní hasičské zbrojnice (MŠ, ZŠ)

- ,,Bezpečně nejen na silnici“- návštěva  policie

- „Branný den“ spolupráce s místními hasiči a rybáři - ZŠ

 

Soutěže:

- „Fotíme přírodu“ – vyhlašuje ekokroužek školy

 

Akce pro rodiče:

- schůzka s rodiči, seznámení se ŠVP ,,Objevujeme svět pro zdraví život“ MŠ + ZŠ

-­ přivítání podzimu – „Kloboučkové tvoření“ společně s rodiči - MŠ

-  „Posezení u stromečku“ – společné odpoledne s rodiči - MŠ

- vánoční dílničky pro děti a rodiče - ZŠ

- ,,Den rodiny“ – Den matek – Den otců (společná oslava) - MŠ

,,Vranovické dýňování“ – výstava dýní – MŠ, ZŠ  

- Třídní odpolední akce s rodiči - ZŠ (sport, soutěže, výlety,...)

 

Mezigenerační setkání:

- noční spaní s prvňáčky v MŠ, ZŠ

- ,Barbánek s kamarády vítá nové děti“ – dramatizace pohádek dětí z 1. třídy a MŠ, ZŠ

- návštěva v Klubu důchodců - MŠ

- setkání s kamarády z 1. třídy – předškolní děti MŠ, ZŠ

- „Barbánek se těší na příchod Mikuláše“  spolupráce MŠ a ZŠ

www.skolavranovice.cz/cteme-pro-radost-aneb-cteni-pro-duchodce/   Čtení pro radost aneb čteme pro důchodce, ZŠ 2. stupeň

- čtení důchodců v MŠ

 

Projektové dny:

- ,,Koulelo se jablíčko“ – hry s jablíčky - MŠ

- ,,Světový den zdraví“ – beseda s dětskou lékařkou - MŠ

- ,,Světový den Země“ – poznávací výlet okolím Vranovic MŠ

- „Den Země“ -, terénní aktivity, práce s živým materiálem - ZŠ

- "Den Zdraví"- ZŠ