EVVO Vranovice a okolí:

EVVO  Vranovice a environmentální spolky okolí Vranovic.

 

Vranovice – stránky obce:

www.vranovice.eu

Dokumenty a formuláře – důležité dokumenty – Program obnovy vesnice: https://www.vranovice.eu/urad-a-samosprava/dokumenty-a-formulare/dulezite-dokumenty/program-obnovy-vesnice/

 

Vyhlášky a nařízení: https://www.vranovice.eu/urad-a-samosprava/dokumenty-a-formulare/dulezite-dokumenty/vyhlasky-a-narizeni/ (svor a třídění odpadu)

 

Životní prostředí: https://www.vranovice.eu/?s=%C5%BEivotn%C3%AD+prost%C5%99ed%C3%AD

 

Zájmové spolky obce Vranovice:

https://www.vranovice.eu/obec-vranovice/zajmove-spolky/

ČSV ZO Vranovice (včelaři)

Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Český svaz ochránců přírody MS Šatava

ČZS - vinaři Vranovice

Moravský rybářský svaz MO Vranovice

 

MŠ Barbánek   https://msbarbanek.cz/ramcovy-plan-akci-na-20132014/

ZŠ Vranovice    https://www.skolavranovice.cz/

                            https://environmentalni-vychova.webnode.cz/

 

Ekologické poradny jižní Morava:

(https://www.ekoporadna.cz/ekoporadci/?sit&id=evvojmk)

 

1. Centrum ekologické výchovy Pálava ZOP ČSOP 56/15

Ekoporadna nabízí informace a poradenství v oblasti ekologického zemědělství, zdravého životního stylu, zdravých potravin, ochrany přírody a zvířat, odpadů a ekologicky šetrné domácnosti. V poradně můžete také nakoupit Fair Trade produkty. Pro zájemce je k dispozici rozsáhlá knihovna a videotéka.

Poradna se specializuje na téma Ekologická domácnost, Ekologická výchova, Biopotraviny, Ochrana přírody, Odpady

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://www.palava.cz  (MIKULOV)

 

 

 

2. Děti Země Brno

Ekoporadna se specializuje na poskytování informací a poradenství v oblasti dopravy. Nabízí půjčení přes tisícovky knih a časopisů, zejména o vlivu dopravy na životní prostředí (ale také o ochraně přírody, energetice, ekofilozofii apod.), českých i ze zahraniční.

Poradna se specializuje na téma Doprava

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://www.detizeme.cz/brno  (Brno)

 

3. EkoCentrum Brno

Ekoporadna poskytuje všeobecné poradenství v oblastech životního prostředí, informace a kontakty z oblasti ekologicky šetrného životního stylu a dalších environmentálních témat. Pořádá vzdělávací akce, ekovýchovné programy, provozuje specializovanou knihovnu, prodává knihy, výrobky z přírodních materiálů, Fair Trade a FSC.

Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ekologická domácnost, Biopotraviny, Zemědělství, Ochrana přírody, Krajina, Příroda, krajina, Les, Ochrana zvířat, Voda

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
STEP - Síť ekologických poraden v ČR

Web: https://www.ecb.cz  (Brno)

 

4. Ekologický institut Veronica

Ekologická poradna Veronica poskytuje veřejnosti bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se životního prostředí. Návštěvníkům poradny je k dispozici rozsáhlá knihovna se studovnou a videotéka. Dlouhodobě se podílí na činnosti Sítě ekologických poraden (STEP). Specializuje se na ochranu přírody a krajiny, efektivní využití obnivitelných zdrojů energie, ekologické stavění.

Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ekologická domácnost, Rozvoj venkova, Ekolabeling, Zelené úřadování, Biopotraviny, Zemědělství, Ochrana přírody, Krajina, Přírodní zahrady, Ochrana zvířat, Udržitelný rozvoj, Voda, Odpady, Doprava, Ochrana klimatu, ovzduší, Energetika, Pasivní domy, Zelená úsporám, Legislativní služby

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
Síť center pasivního domu
STEP - Síť ekologických poraden v ČR

Web: https://www.veronica.cz   (Brno)

 

5. Ekologický právní servis

Poskytování bezplatného právního poradenství v oblasti ochrany životního prostředí. V situaci, s prosbou o jejíž vyřešení se na nás obracíte, by se mělo jednat o veřejný zájem nebo alespoň zasahovat větší počet lidí. Navrhujeme možná řešení, poskytujeme vzory, podáváme vysvětlení, informace o problematice nebo návod, jak se chovat v situaci, které se Váš dotaz týká. Jde pouze o základní poradenství, proto nevstupujeme do sporů, neposkytujeme poradenství v oblasti žalob ani občany nezastupujeme.

Poradna se specializuje na téma Legislativní služby

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://www.eps.cz

 

6. Ekoporadna občanského sdružení Barvínek

Ekoporadna nabízí informace a poradenství v oblasti odpadů, ekoznančení (BIO, Fair Trade apod.), ekologicky šetrných čistících a pracích prostředků, biopotravin a ekologického zemědělství a úspor energie v domácnosti.Podstatnou součástí práce ekoporadny je propagace regionu Drahanská vrchovina - naučné stezky, cyklostezky, mistní studánky, regionální historie. Dále nabízí organizacím či institucím poradenství v oblasti práce s dobrovolníky, plánováni činnosti a grantových schémat. Návštěvnici poradny mají k dispozici knihovnu s literaturou zaměřenou na životní prostředí a ekologii.

Poradna se specializuje na téma Ekologická domácnost, Rozvoj venkova, Ekolabeling, Biopotraviny, Ochrana přírody, Udržitelný rozvoj, Agenda 21

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://poradna.barvinek.net  (Drnovice)

 

7. Ekoporadna Tišnovsko

Ekoporadna nabízí informace a poradenství v oblasti ochrany přírody, provozuje knihovnu a pořádá akce pro veřejnost.

Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ochrana přírody

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://ekoporadna.tisnovsko.eu   (Tišnov)

 

8. Ekoporadna Živé pomezí

Ekoporadna poskytuje základní poradenství v životním prostředí.

Poradna se specializuje na téma

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://zivepomezi.cz   (Moravský Krumlov)

 

9. Hnutí Brontosaurus

Ekoporadna nabízí poradenství a zprostředkování dobrovolnictví v oblasti ochrany přírody (dobrovolnická pomoc na biofarmách, v chráněných územích a při obnově a záchraně místního přírodního a kulturního dědictví). Dále poskytuje informace z oblasti domácí ekologie (ekologicky šetrné výrobky, apod.) a literaturu o ochraně přírody a životního prostředí.

Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ekologická výchova, Ochrana přírody, Krajina, Ochrana zvířat, Dobrovolníci

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://www.brontosaurus.cz  (Brno)

 

10. Hnutí Duha

Ekoporadna má velmi široký záběr, který kopíruje programy Hnutí Duha. Informace a poradenství poskytuje v těchto oblastech: odpady, energetika, lesy, zemědělství, ochrana přírody, doprava, globální změny podnebí, nerostné suroviny, ekonomika, ekologická legislativa, občanská práva.

Poradna se specializuje na téma Zemědělství, Ochrana přírody, Odpady, Doprava, Energetika

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://www.hnutiduha.cz   (Brno)

 

11. Lipka - Lesní škola Jezírko

Ekoporadna nabízí především ekovýchovné programy a poskytuje obecné poradenství v oblasti životního prostředí.

Poradna se specializuje na téma Ekologická výchova, Ochrana přírody, Příroda, krajina, Les

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Kontakt

Lipka - Lesní škola Jezírko

Bílovice nad Svitavou č.p. 97

66401 Bílovice nad Svitavou

Telefon: 545228567

E-mail: jezirko@lipka.cz

Web: https://www.lipka.cz   (Bílovice nad Svitavou)

 

12. Lipka – Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko

Ekoporadna nabízí informace a poradenství z mnoha oblastí žitvotního prostředí. Provozuje obchůdek s Fair Trade produkty. Provoz ekoporadny je ekologicky přiznívý. Jsou zde využívány solární kolektory, fotovoltaické panely, k čištění je používána chemie s cetrifikátem ekologicky šetrný výrobek apod.

Poradna se specializuje na téma Ekologická výchova, Energetika

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Kontakt

Lipka – Středisko ekologické výchovy Rychta Krásensko

Krásensko 76

68304 Drnovice

Telefon: 517385429

E-mail: ekoporadna@rychtakrasensko.cz

Web: https://www.rychtakrasensko.cz

 

13. NESEHNUTÍ Brno

Pokud máte dotaz z oblasti ekologicky příznivého chování a řešení všedních situací, řešíte problém ohrožení životního prostředí ve vašem okolí nebo se chcete hlouběji informovat o některém tématu souvisejícím s ekologií, životním prostředím a přírodou, pak se můžete obrátit právě na ekoporadnu NESEHNUTÍ.

Poradna se specializuje na téma Ekologická domácnost, Ochrana přírody, Udržitelný rozvoj, Ochrana klimatu, ovzduší, Legislativní služby

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
STEP - Síť ekologických poraden v ČR

Web: https://www.nesehnuti.cz

 

14. Občanské sdružení Manner

Ekoporadna se zaměřuje především na obnovu a údržbu krajiny, výsadbu, zatravňování a management chráněných území a pořádání kulturních akcí.

Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ochrana přírody, Krajina

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://www.manner.cz    Bohdalice

 

15. Občanské sdružení Rezekvítek

Ekoporadna nabízí informace a poradenství ve většině oblastí ochrany životního prostředí a přírody. Také pořádá ekovýchovné programy, semináře a exkurze.

Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ochrana přírody

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://www.rezekvitek.cz/   Brno

 

16. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, obecně prospěšná společnost    ( VIS)

Ekoporadna se zaměřuje na ochranu přírody a krajiny, rozvoj venkova (šetrný turistický ruch a interpretaci místního přírodního a kulturního dědictví), ekologickou výchovu.

Poradna se specializuje na téma Obecné poradenství, Ekologická domácnost, Rozvoj venkova, Ekologická výchova, Ochrana přírody, Krajina, Energetika, Zelená úsporám

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
STEP - Síť ekologických poraden v ČR

Web: https://www.bilekarpaty.cz    Veselí nad Moravou

 

 

 

Ekoporadny se specializací Agenda 21:

https://www.ekoporadna.cz/ekoporadci/?poradny&specializace=23

 

Ekoporadna občanského sdružení Barvínek

Ekoporadna nabízí informace a poradenství v oblasti odpadů, ekoznančení (BIO, Fair Trade apod.), ekologicky šetrných čistících a pracích prostředků, biopotravin a ekologického zemědělství a úspor energie v domácnosti.Podstatnou součástí práce ekoporadny je propagace regionu Drahanská vrchovina - naučné stezky, cyklostezky, mistní studánky, regionální historie. Dále nabízí organizacím či institucím poradenství v oblasti práce s dobrovolníky, plánováni činnosti a grantových schémat. Návštěvnici poradny mají k dispozici knihovnu s literaturou zaměřenou na životní prostředí a ekologii.

Poradna se specializuje na téma Ekologická domácnost, Rozvoj venkova, Ekolabeling, Biopotraviny, Ochrana přírody, Udržitelný rozvoj, Agenda 21

Poradna je členem poradenských sítí: 
Sít environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji

Web: https://poradna.barvinek.net   Drnovice