Rostliny

Aplikace do mobilu na určování kytek. Stačí zaslat fotku. 
Cena určení jedné rostliny je 20 Kč: www.flowerchecker.com/cs
 

https://jankoweb.moxo.cz/blog/vzdelani/atlasy-rostlin-a-zvirat-klice-poznavacky-a-online-encyklopedie/    Atlasy rostlin a zvířat, klíče, poznávačky a online encyklopedie

https://www.kvetena.cz/link/link.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1   seznam webových odkazů

https://www.kvetenacr.cz/onas.asp  Květena ČR

https://www.botanickafotogalerie.cz/ - velmi pěkný klíč, umožňuje i procvičování poznávání.

https://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/klic.html - klíč k určování mechorostů.

https://klikni.idnes.cz/Veda-a-technika/Prirodni-vedy/Biologie/Botanika/index1.htm

https://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/fotografie.php

flora.upol.cz/     Portál české flóry

www.botanika.upol.cz/atlasy/anatomie/   Atlas anatomie cévnatých rostlin

katalogy.publikace.com/listy/katalog/dreviny/list/?skupina_id=&celed_id=1022   Atlas listů krytosemenných dřevin

https://www.rozhlas.cz/rostliny/portal/   Atlas rostlin 

www.memrise.com/course/231423/poznavacka-bio-ab/12/   POznávačka BiO (A,B)

www.poznavackaprirody.cz/  stromy a keře ČR

 

Mobilní aplikace

https://wiki.androidforum.cz/index.php/Botanický_klíč - botanický klíč s asi 220 rostlinami.

https://sites.google.com/site/ponrepocz/android/androia_nature1 - aplikace pro Android (existuje i pro Windows Phone), atlas nejen živočichů a rostlin (anglicky).

 

Zajímavý projekt na automatické rozpoznávání přírodnin s pomocí smartphone(ČVUT FEL).