CHYTROST DO KAPSY

Příručky na zahradu

Hmyz v přírodní zahradě; malí, ale nepostradatelní, Lipka 
Velmi povedený miniatlas hmyzu v podobě vějířku, který se vejde i do kapsy. Obsahuje stručné popisy a věrná vyobrazení hmyzu, který najdeme v blízkosti našich obydlí. 

Motýli a housenky v přírodní zahradě, Lipka 
Vějířek kapesního formátu, který pomůže s identifikací jak nejběžnějších motýlů, tak i jejich housenek.

Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů, Rezekvítek
 Skvělý určovací klíč a úvod do fascinujícího světa bezobratlých živočichů. Své využití najde kdekoliv, stačí rozhrnout spadané listí, podívat se pod větší kámen … 


Příručky do lesů, luk, stepí 

Les, živočichové, NP Šumava

Les, rostliny, NP Šumava 

Bezlesí, rostliny a živočichové, NP Šumava 
Přestože je tyto tři vějířky jsou zaměřené na druhy přítomné v oblasti NP Šumava, své využití najdou i v jiných oblastech. 

Na stopě, LIPKA
Praktický sešit velikosti A5, ve kterém je prostor pro vlastní záznamy a vejde se do každého baťůžku.

Klíč k určování kapraďorostů a mechů, TEREZA
Určovací klíč ke světu přesliček, plavuní, kapradin a základních druhů mechů.  

Prostřeno v přírodě; LIPKA
Přehled základních jedlých druhů divoce žijících rostlin a jedlých plodů. 

Atlas mechorostů, Chaloupky 
Skládačka, která se s ohledem na svou velikost vejde spíš do většího batohu, obsahuje základní druhy mechů a je vhodná i na procházky zimním lesem. 

Atlas pupenů, Chaloupky  
Skládačka k určování dřevin v zimním stavu. 

Stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách, Lipka
Jde o skládačku, která pomůže k snadnému určení dřevin, se kterými se setkáváme v okolí našich domovů.


Příručky k vodě - tůňky, jezírka, rybníky, řeky, potůčky

Voda, rostliny a živočichové, NP Šumava 

Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů, Rezekvítek 
Velmi přehledný a praktický klíč, který nám pomůže zorientovat se v říši vodních bezobratlých živočichů. 

Klíč k určování obojživelníků a plazů, Rezekvítek  
Praktický a přehledný sešit, který pomůže při určování našich základních druhů obojživelníků a plazů. 

Klíč k určování obojživelníků, TEREZA
Skladný přehledný klíč k určování základních druhů žab a ocasatých obojživelníků, který obsahuje nejen návod k jeho použití, ale také instrukce k ohleduplné a bezpečné manipulaci s obojživelníky. 


Přiručky k rašeliništi

Rašeliniště, živočichové a rostliny, NP Šumava 


Zajímavé specializované materiály vydává také Český svaz ochránců přírody. ​

Autorka: Helena Dizdar


O autorce:

Helena Dizdar žije v Brně a má dvě děti ve věku 3 a 6 let. Je příznivkyní Montessori pedagogiky, která děti vede také k poznávání přírody a přírodních procesů a k přirozené úctě ke světu, v němž žijeme. Volný čas ráda tráví s dětmi v přírodě, která dětem poskytuje svobodu a bezprostřední možnost objevování; obojí podle jejího názoru v takové míře jinde nemohou prožít. V přírodě děti přirozeně rozvíjí své motorické dovednosti, smysly, zvídavost, empatii, smysl pro estetiku, vytrvalost i soustředěnost a vstřebávají přírodu v celé její kráse a divokosti. Je přesvědčena, že o přírodě se nemá učit z učebnic nebo prostřednictvím umělých edukativních aktivit, ale je potřeba ji zažít a prožít.  

ZDROJ: https://jdeteven.cz/detail/cz/chytrosti-do-kapsy