Jak mohou města přispět k ochraně životního prostředí?

13.02.2018 23:00
Jak mohou města přispět k ochraně životního prostředí?

Oblast s centrálním městem, kde se nachází největší nabídka pracovních příležitostí, je označována za funkční urbanizované území. Pokud umíme pochopit, jak často a kam dojíždí obyvatelé za prací, můžeme inteligentním řízením dopravy přispět k ochraně životního prostředí. Nemusí totiž jezdit poloprázdné autobusy, tramvaje nebo vlaky a do ovzduší se nevypouští tolik škodlivých látek. 
Městy jako centry pracovních příležitostí se již v roce 2010 zabýval projekt Strategie pro regionální polycentrický urbánní systém. Závěrem projektu bylo zjištění, že do centra pracovních příležitostí, tedy blízkého města, dojíždí více jak 30 % ekonomicky aktivních obyvatel. Co se České republiky týče, 8,01 milionu obyvatel žije ve funkčním urbanizovaném území. Strategie řízení by měly zamezit živelnému rozrůstání měst, podpořit vznik parků a zeleně pro lepší kvalitu života a lépe naplánovat veřejnou dopravu.
 
Mnohem šířeji se funkčními urbanizovanými územími zabývá projekt LUMAT, do kterého je zapojeno 13 partnerů ze 7 evropských zemí. Českou republiku v tomto výzkumném projektu zastupuje nezisková organizace Institut udržitelného rozvoje sídel. Za sledované funkční urbanizované území byla v České republice zvolena Ostrava a její okolí. Výsledky výzkumného projektu budou uveřejněny v roce 2019.  Aktuální informace o průběhu projektu lze sledovat na webových stránkách projektu LUMAT a jelikož se jedná o evropský projekt jsou dostupné pouze v angličtině - https://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html.

 

zdroj informací: Funkční_urbanizovaná_území.docx (106667)