PLASTOVÝ ODPAD A OCEÁNY.

12.01.2014 20:12

Dno Severního moře pokrývá směs 600 tisíc kubíků plastů!

 

Plastový odpad nezamořuje pouze hladinu či svrchní vody oceánů. Jen na dně Severního moře se skrývá 600 tisíc krychlových metrů drobných částeček plastů, které mají podle zprávy britských vědců v časopise Current Biology ničivý účinek na tamní ekosystémy.

 

Plasty škodí nejen rybám, ale i červům, konkrétně mořským kroužkovcům. Červi, kteří pohltí drobné částice PVC, polystyrenu, polyuretanu a dalších plastů, přijdou totiž až o čtvrtinu energie ve srovnání s živočichy, kteří žijí v nepostiženém prostředí. To je výrazně oslabuje, zkracuje jim to život a omezuje jejich rozmnožování.

Ohrožuje to nejen červy samotné a jejich aktivity při nekonečném prorývání dna moří, nýbrž také ryby a ptáky, kteří se kroužkovci živí. Autoři studie se proto domáhají, aby plasty byly nově klasifikovány jako nebezpečné.

Ve světě se ročně vyprodukuje 200 miliónů tun umělých hmot. Více než desetina z nich, 26 miliónů tun, se dostane do moří, přičemž sedmdesát procent plastů nakonec končí na mořském dně či v písku a štěrku, který ho pokrývá.

https://www.novinky.cz/veda-skoly/322160-dno-severniho-more-pokryva-smes-600-tisic-kubiku-plastu.html