Právo na informace o stavu životního prostředí

30.03.2014 14:04

Aarhuská úmluva - usiluje o zlepšení informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí a jeho dopadu na lidské zdraví. Dle Aarhuské úmluvy má každý právo takové informace získat. Zahrnuje oblasti:

-          PRÁVO NA INFORMACE

-          PRÁVO NA ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI ROZHODOVÁNÍ

-          PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU

Více na:

https://www.ucastverejnosti.cz/cz/