Projekt Architekti ve škole

08.05.2014 17:36

Projekt Architekti ve škole

 

Od nepaměti je krajina existenčním rámcem člověka a ten se ji a její hodnotu pak učí znát, aby se v ní mohl svobodně pohybovat a žít. Ale co člověk dnes?

Jelikož způsob zacházení s krajinou je výrazem kulturní úrovně společnosti, je tedy povědomí krajiny součástí kultury. Prostor, kde se tvoří kulturní úroveň národa, je rodina, těsně následovaná vzdělávacím systémem, kde však témata architektury a urbanismu či krajiny téměř vypadávají ze svého kontextu.

Projekt Architekti ve škole se tedy soustředí na podpoření tématiky architektury, urbanismu a prostorového plánování jako součásti systému základního a všeobecného vzdělání.

Webová doména Architekti ve škole jakožto univerzální platforma skýtá databázi všech iniciativ a dílčích projektů, jenž se obdobnou tématikou zabývají.

Uveřejněné projekty slouží jako sdílená zkušenost, inspirace k obohacení výuky, případně se na jejich autory můžete obrátit s realizací či školením.

Více informací na: https://www.architektiveskole.cz/