Roční realizační plánu EVVO 2016/2017

 

Cíle

Termín

Účast žáků

Zodpovídá

Spolupráce

Poznámky - doložení

Termín splnění

Název akce

Spolupráce s místními

ekocentry

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Lipka, Trkmanka, ekocentrum Brno

Zápis v TK, článek, fotodokumentace

 

Zabezpečit výukové programy

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Místní ekocentra

Zápis v TK, článek, fotodokumentace

 

Terénní výuka

Podzim

jaro

2. stupeň

Vyučující Př, Z

 

Zápis v TK

 

Využití odpadního materiálu ve výuce a podobně

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

Vyučující VV, PČ,…

rodiče

 

 

Podporovat recyklaci

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Remat, Eko-kom, Asekol,…

 

 

Zapojovat se do soutěží s EVVO tematikou

celoročně

2. stupeň

koordinátor EVVO

ZOO Brno,….

JM Školy

článek, fotodokumentace

 

Zapojování se do charitativních projektů

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

CHRPA,…

Článek

Vybraná suma

 

Organizování soutěží s EVVO tematikou

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

koordinátor EVVO

 

článek, fotodokumentace

 

Organizovat přednášky pro veřejnost

Podzim

jaro

2. stupeň

koordinátor EVVO

Anabell Brno,….

článek, fotodokumentace

 

Udržování místních tradic

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor

Obec

článek, fotodokumentace

 

Organizovat sběrové akce

Podzim

jaro

1. stupeň

2. stupeň

koordinátor EVVO

Remat, Asekol, Eko-kom

 Článek - web školy

 

 

Cíle

Termín

Účast žáků

Zodpovídá

Spolupráce

Poznámky - doložení

Termín splnění

Název akce

Organizovat přednášky pro žáky školy

celoročně

2. stupeň

koordinátor EVVO

 

článek, fotodokumentace

 

Organizovat exkurze zaměřené na EVVO

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

Vyučující 1. stupeň

Vyučující Př, Z, F

CEV Pálava

článek, fotodokumentace

 

Organizovat projektové dny s EVVO tematikou

duben

1. stupeň

2. stupeň

koordinátor EVVO

Lásková

Ekocentra,…

Zápis v TK, článek, fotodokumentace

 

Realizovat přírodovědné vycházky

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

Vyučující 1. stupeň

Vyučující Př, Z + ŠD

 

článek, fotodokumentace

 

Spolupracovat s rodiči

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

 

článek, fotodokumentace

 

Podporovat mezigenerační setkávání

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

DPS Vranovice

Spolek přátel školy

článek, fotodokumentace

 

Organizovat terénní výlety

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

 

 

článek, fotodokumentace

 

Spolupracovat s místními organizacemi

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Včelaři, hasiči, rybáři,….

článek, fotodokumentace

 

Spolupracovat s firmami v oblasti EVVO

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

 

koordinátor EVVO

Remat, Asekol, Eko-kom

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vranovicích 6. 9. 2016                                                                                                 Koordinátorka EVVO Mgr. Lastomirská