Vyhodnocení ročního realizačního plánu 2016/17

Vyhodnocení ročního realizačního plánu EVVO 2016/2017

 

Cíle

Termín

Účast žáků

Zodpovídá

Spolupráce

Poznámky - doložení

Termín splnění

Název akce

Spolupráce s místními

ekocentry

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Lipka, Trkmanka, ekocentrum Brno

Zápis v TK, článek, fotodokumentace

ZOO Brno, Lipka Brno

Zabezpečit výukové programy

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Místní ekocentra

Zápis v TK, článek, fotodokumentace

- 21. 10. 2016 – 9. A – ZOO Brno „Záchrana velkých zvířat JV Asie“

- 20. 12. 2016 - ZOO Brno „Kdo tady zpívá?“ - 7. A

- 27. 1. 2017 - „Příběhy ze starého stromu“ 3. A, 4. A Lipka Brno

- 31. 3. 2017 – LIPKA Brno, „Hospodářství u Šnofouse“ žáci 2. A a 2. B

- 5. 4. 2017 – LIPKA Brno, Jarní probuzení, 2. B

- 8. 3. 2017 – LIPKA Brno, žáci 3. A, 4. A, „Za vůní bylin a koření“

- ZOO park Vyškov - 4. A - 20. 5. 2017

- ZOO Brno, 6. A - „Čím se živí?“- 16. 5. 2017

- ZOO Brno, 6. B - „Čím se živí?“- 12. 5. 2017

- ZOO Brno, 8. A - „Etologie“- 15. 5. 2017 - ZOO Brno

10. 5. 2017 - ZOO Brno, 3. A – „Kdo má všech pět pohromadě?“

Terénní výuka

Podzim

jaro

2. stupeň

Vyučující Př, Z

 

Zápis v TK

- Terénní výuka přírodovědných praktik 7. ročník, určování bezobratlých, sběr přírodnin – herbář listů, rybník Stříbrňák, květen 2016, červen 2016,

Využití odpadního materiálu ve výuce a podobně

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

Vyučující VV, PČ,…

rodiče

 

celoročně

Podporovat recyklaci

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Remat, Eko-kom, Asekol,…

 

Sběr elektrospotřebičů a baterií, vývoz květen 2016

Zapojovat se do soutěží s EVVO tematikou

celoročně

2. stupeň

koordinátor EVVO

ZOO Brno,….

JM Školy

článek, fotodokumentace

- 31. 3. 2017 - „Den ptactva“ žáci 7. A a 9. A

- 9. 10. 2016 – „Den přírodních věd“, ZOO Brno            (žáci 8. A a 9. A)

- Biologická olympiáda – okresní kolo – 10. 4. 2017

- Biologická olympiáda – krajské kolo – 25. 6. 2017

Zapojování se do charitativních projektů

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

CHRPA,…

Článek

Vybraná suma

 Dobrý Anděl – 9 500 Kč    

ŽIVOT DĚTEM – sbírka, prodej upomínkových předmětů

Organizování soutěží s EVVO tematikou

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

koordinátor EVVO

 

článek, fotodokumentace

Fotosoutěž „ Fotíme přírodu“, žáci 2. stupně (diplomy, odměny)

Fotosoutěž: “Označení obalů bez palmového oleje“

1. 2. 2017 – „Den bez palmového oleje“ celoškolní akce

Organizovat přednášky pro veřejnost

Podzim

jaro

2. stupeň

koordinátor EVVO

Anabell Brno,….

článek, fotodokumentace

Označení výrobků v místním obchodě CBA: Bez palmového oleje (zvýšení informovanosti veřejnosti o dané problematice)

Udržování místních tradic

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor

Obec

článek, fotodokumentace

- ŠD – „Posezení s koledami“ - 21. 12. 2016

- Vánoční besídky - 22. 12. 2016

- Vánoční koncert v kostele - 22. 12. 2016

- ŠD – Výroba vánočních přáníček - 14. 12. 2016

- Dětský maškarní ples- 26. 2. 2017

- ŠD – Valentýnská dílna - 9. 2. 2017

- ŠD – Velikonoční vyrábění - 6. 4. 2017

- ŠD – Den matek – vyrábíme přáníčka - 10. 5. 2017

- 10. 11. 2016 - Den svatého Martina, 2. A, 2. B

Organizovat sběrové akce

Podzim

jaro

1. stupeň

2. stupeň

koordinátor EVVO

Remat, Asekol, Eko-kom

 Článek - web školy

- Sběr papíru 13. 10 – 14. 10. 2016 (koupě podsedáků, 1. stupeň)

 

Organizovat přednášky pro žáky školy

celoročně

2. stupeň

koordinátor EVVO

 

článek, fotodokumentace

- program proti AIDS - 7. A, 8. A - 22. 5. 2017

- 11. 10. 2016 – „Poruchy příjmu potravy“ - přednáška Anabell, Brno 7. A, 8. A, 9. A

- 8. 11. 2016 – CANISTERAPIE, 1. A

31. 10. 2016 – CANISTERAPIE, 4. A

Organizovat exkurze zaměřené na EVVO

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

Vyučující 1. stupeň

Vyučující Př, Z, F

CEV Pálava

článek, fotodokumentace

- 7. 3. 2017 – spalovna Brno SAKO, 8. A

- 16. 5. 2017 - Expedice Pálava, 9. A

12. 9. 2017 – Židlochovická rozhledna, 4. A

Organizovat projektové dny s EVVO tematikou

duben

1. stupeň

2. stupeň

koordinátor EVVO

Lásková

Ekocentra,…

Zápis v TK, článek, fotodokumentace

- „Den Země“ - 21. 4. 2017

- 1. 2. 2017 – „Den bez palmového oleje“

- 29. 3. 2017 – „Třídy, zvířata a video“ 3. A

Realizovat přírodovědné vycházky

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

Vyučující 1. stupeň

Vyučující Př, Z + ŠD

 

článek, fotodokumentace

- přírodovědná praktika, 7. ročník, rybník Stříbrňák, červen 2017

- 12. 10. 2016 – 5. A - Podzimní vycházka, Výhon Židlochovice

- ŠD – Hrátky na sněhu a ledu, 11. 1. 2017

- ŠD – Rozloučení se zimou – vycházka k řece, 30. 3. 2017

- Návštěva pískovny - Hrušovany; 6. B a 7. A - 1. 6. 2017

- ŠD – Výlet do Žabčic - staré hradisko, 20. 5. 2017

- Expedice Pálava, 9. A - 16. 5. 2017

- Stezka TGM, Hustopeče- 5. 5. 2017, 5. A

- 24. 4. 2017 – Hustopeče, koně, 6. A

Spolupracovat s rodiči

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

 

článek, fotodokumentace

- Společná akce žáků 6. B třídy s rodiči na hřišti SK - 3. 6. 2017

- Vystoupení pro rodiče – žáci 2. B - 19. 6. 2017

- ŠD – Výlet do Žabčic - staré hradisko - 20. 5. 2017 (SO)

- třídní besídka žáků 5. A pro rodiče - 23. 2. 2017

- 9. 6. 2017 – turnaj v přehazované plus táborák, 7. A

Podporovat mezigenerační setkávání

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

DPS Vranovice

Spolek přátel školy

článek, fotodokumentace

- Mikuláš v DPS, MŠ, ZŠ (žáci 7. A a 9. A třídy)

- akce s rodiči (viz výše)

- 3. 4. 2017 – Čtení ve školce, 5. A

Organizovat terénní výlety

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

 

 

článek, fotodokumentace

Školní výlety:

- 13. 6. 2017 - Židlochovice, Výhon, 1. A

- 14. 6. 2017 - Excalibur City (Hatě u Znojma), 2. A, 2. B

- 15. 6. 2017 - Archeoskanzen Modrá, Baťův kanál, 3. A, 4. A

- 9. 6. 2017 - Hlína, Ivančice, 5. A

- 9. 6. 2017 – Valtice - Stezka bosou nohou, 6. B

- 13. 6. 2017 - Mikulov zámek, Kopeček, 6. A

Spolupracovat s místními organizacemi

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

TU

koordinátor EVVO

Včelaři, hasiči, rybáři,….

článek, fotodokumentace

Program „Hasík“ pro žáky 2. A, 2. B - 12. 6. 2017

Program „Hasík“ pro žáky 6. A. 6. B - 15. 6. 2017

Spolupracovat s firmami v oblasti EVVO

celoročně

1. stupeň

2. stupeň

 

koordinátor EVVO

Remat, Asekol, Eko-kom

 

Vývoz baterií a elektrospotřebičů, červen 2017

 

Ve Vranovicích 18. 6. 2017                                                                                                                                                                  

Koordinátorka EVVO Mgr. Lastomirská