Recyklace papíru

Recyklace má pozitivní dopad na životní prostředí. Papír lze recyklovat v průměru 4krát až 6krát.  Vede k nižším emisím znečišťujících látek do vzduchu i do vody. Zpracování sběrového papíru potřebuje oproti výrobě papíru z buničiny méně energie a méně vody. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří kolem 5 kubických metrů dřeva (asi 14 stromů). Díky recyklaci skončí méně odpadu na skládkách a ve spalovnách.

Poznámka: Z hlediska spotřeby energie je hlavní výhodou použití sběrového papíru, že může nahradit energeticky náročnou výrobu buničiny. Energeticky náročná může být ale také recyklace, konkrétně odstraňování barev (tzv. deinking). Čím je vyšší bělost recyklovaného papíru, tím je jeho výroba náročnější (příp. jeho výroba vyžaduje kvalitnější vstupní suroviny jako je málo či vůbec nepotištěný papír).

https://arnika.org/recyklace-papiru

 

Je ale škoda s ním plýtvat a zbytečně zatěžovat životní prostředí.

Výroba papíru je energeticky náročná, výroba recyklovaného papíru obvykle vyžaduje energie mnohem méně. Celulózky ve Štětí a v Paskově patří ve svých krajích mezi největší zdroje emisí oxidu uhličitého (zdroj: https://www.irz.cz). Český papírenský průmysl kryje více než 50 % své energetické spotřeby výrobou z obnovitelných zdrojů (spalováním odpadního dřeva a kůry).

Výroba papíru vyžaduje mnoho vody, při výrobě ze sběru je ji třeba míň. Oproti období před rokem 1989 snížil český papírenský průmysl významně znečištění odpadních vod. K bělení papíru se také přestal používat elementární chlór (jeho použití vede ke vzniku vysoce toxických látek jako např. dioxinů). Papír, který byl vyroben bez použití elementárního chlóru se certifikuje označením ECF, papír vyrobený zcela bez chlóru označením TCF.

Na výrobu jedné tuny papíru je třeba dvě až tři tuny dřeva (cca. 5 kubických metrů). Výroba recyklovaného papíru dřevo nevyžaduje. I když český papírenský průmysl využívá ve svých provozech méně kvalitní dřevo (z prořezávek, polomů, napadené kůrovcem, piliny), není tohoto dřeva v ČR dost. Nepřímo je tak vyvíjen tlak na větší těžbu dřeva.

V současnosti si lze již v ČR zakoupit papírenské výrobky s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že papír byl vyroben ze dřeva z ekologicky obhospodařovaných lesů. Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) se také zavázala využívat dřevo pouze z legálních těžeb.

Výroba papíru se koncentruje do větších a větších provozů. Výroba ze sběru je možná i v menších provozech.  Příkladem může být společnost EMBA. Její výrobky získaly ochrannou známku „Krkonoše – originální produkt“. Více informací naleznete na https://www.domaci-vyrobky.cz/. Menší provozy více podporují místní rozvoj, uchovávají místní tradici.

 

https://arnika.org/o-papiru