CO JE RECYKLOHRANÍ?

Kolektivní systém ASEKOL spolu s kolektivním systémem Ecobat,Elektrowin a Ekolamp  připravili dlouhodobý školní projekt. CílemRECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních v České republice.

Školy zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovězení otázek a úkolů týkajících se odpadové problematiky a za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob. Body si mohou ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny dlekatalogu.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.

Do Recyklohraní je v tuto chvíli zapojeno více téměř 3 tisíce školských zařízení z celé republiky.

Bližší informace k tomuto projektu a přihlašovací formulář do projektu naleznete na www.recyklohrani.cz, v případě dotazů můžete využít modrou linku (platíte jen místní hovor) 844 100 101, případně emailovou adresu info@recyklohrani.cz.