URS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel

 

Nestátní nezisková organizace IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. byla založena v roce 2001. IURS se zabývá problematikou udržitelného rozvoje urbanizovaného území. 
Cílem IURS je:

  • poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje
  • identifikovat a podporovat cesty vedoucí k dosažení integrovaného územního rozvoje
  • iniciovat procesy vedoucí k vytvoření vhodných nástrojů udržitelného rozvoje území
  • podporovat vytváření hlubšího oborového porozumění a expertízy
  • poskytovat odborné know-how těm, kdo je potřebují
  • zvýšit společenskou informovanost o podstatě problematiky udržitelného rozvoje
 

urbánní = městský (z latinského základu urbs, is, f. – město)