ZODPOVĚDNÝ SPOTŘEBITEL

1. Menu pro změnu

GLOPOLIS: Chcete se dozvědět, jak to, co jíme, ovlivňuje svět? A proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin? Stáhněte si publikaci Menu pro změnu, určenou studentům a učitelům Ekoškol a každému, kdo se chce dozvědět, jak lze prostřednictvím své spotřeby změnit svět.

Stáhněte si publikace zde nebo navštivte interaktivní web projektu Menu pro změnu.

Zdroj: https://glopolis.org/997721/menu-pro-zmenu

 

2. Zachraň jídlo

Zachraň jídlo vzniklo v roce 2013 jako neformální seskupení přátel, kteří se rozhodli, že otevřou téma plýtvání potravinami v české společnosti. Motivovaní dotazy médií a veřejnosti jsme se rozhodli dále se v této oblasti vzdělávat a pokračovat v popularizaci tématu.

Zdroj: https://zachranjidlo.cz/kde-se-plytva/

 

3. “Můžeme změnit svět!”

Naleznete zde výbornou motivaci pro učitele i příklady dobré praxe na školách a mnoho dalších užitečných informací.

Stránky nabízí 6 problematických trendů našeho globálního potravinového systému. Dále zde naleznete motivaci pro učitele i příklady dobré praxe na školách a mnoho dalších užitečných informací.

Zdroj: https://www.eatresponsibly.eu/cs/  

https://www.eatresponsibly.eu/cs/i-learn/    super materiály

 

4. VÍTEJTE NA ZEMI - Odpovědné spotřebitelské chování

Zelené nakupování, odpovědná spotřeba, ekologicky šetrné výrobky,…

Zdroj:  https://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=odpovedne_spotrebitelske_chovani&site=odpady

 

5. HRA O ZEMI - Odpovědná spotřeba  

Chudoba, materiály pro učitele, ekostopa,…

https://www.hraozemi.cz/odpovedna-spotreba/potraviny.html

 

6. Rainforest Alliance

Rainforest Alliance je nezisková organizace sídlící v New Yorku. Jejím cílem je zachování biodiverzity pomocí aplikace postupů udržitelného rozvoje v zemědělství, lesnictví, turistice a v jiných odvětvích. Rainforest Alliance certifikuje kávu i jiné produkty a služby, a to v případě, že jejich výroba či poskytování se řídí určitými standardy.

Obecně jsou standardy Rainforest Alliance nastaveny tak, aby chránily životní prostředí a práva pracovníků. Základní pravidla se nazývají Standardy udržitelného zemědělství.

Farmy musí udržet (nebo obnovit) přírodní lesní porost tak, aby 40 % dané plochy bylo pokryto stínem. Tyto standardy si žádají alespoň sedmdesát stromů na hektar půdy a dvanáct původních druhů stromů. Farmáři nesmějí zasahovat do vodních toků. Standardy dále zakazují veškeré nelegální aktivity jako obchodování s divokými zvířaty, ničení ekosystémů, zbavování se odpadních vod obsahujících chemikálie a další jiné praktiky, které jsou škodlivé zdraví nebo životnímu prostředí.

Zdroj: www.kavovelisty.cz/certifikace-kavy-co-je-rainforest-alliance/