Bez obalu:

videa:
www.youtube.com/watch?v=OagTXWfaXEo 7:16 - 10 Ways to Reduce Waste | Zero Waste for Beginners
 
 
organizace:
bezobalu.org/ Bezobalu je nezisková organizace, která v Česku šíří koncept Zero Waste – tedy předcházení vzniku odpadu