Atlas krajin ČR

06.11.2013 00:28

O Atlasu krajiny ČR

Atlas krajiny ČR je první komplexní atlasové dílo v samostatné éře České republiky. Poprvé jsou v atlase zařazeny mapy ČR v měřítku 1 : 500 000. Po několika desetiletích je vyplněno bílé místo v oblasti souborných tematických mapových děl. Přínosem Atlasu krajiny ČR jsou analytické a syntetické mapy, vytvořené moderními kartografickými a geoinformačními nástroji, umožňující náhled na velmi složitý a zároveň křehký systém vyjádřený slovem „krajina“. Podle mezinárodně schválených kritérií lze toto dílo nazvat národním atlasem.

Atlas krajiny ČR vznikl jako výsledek veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí realizovaný projektem výzkumu a vývoje SK/600/1/03. 
Řešitelem projektu byl Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ) ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami.

Více na: https://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr