Environmentální poradenství

Vítejte v databázi environmentálních poradců, poraden a jejich sítí.

 

https://www.ekoporadna.cz/ekoporadci/?poradny

 

Environmentální poradenství (dále i EP) je soubor služeb, které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. EP je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace.

Environmentální poradenství je odborná činnost spočívající v poskytování expertních konzultací (rad), posudků, pomoci s přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů, poskytování primárních informací a také činností směřujících ke zprostředkování specifických služeb. EP využívá výsledků vědy a výzkumu a zprostředkovává relevantní odborná data.

Kvalifikované environmentální poradenské služby jsou zajišťovány na národní, regionální i místní úrovni. Vykonává zprostředkující roli mezi občanem a veřejnou správou tím, že vycházejí ze znalosti legislativy, státních, regionálních i lokálních environmentálních koncepcí a rozvojových programů. Usnadňují tak veřejnosti i specifickým cílovým skupinám orientaci v ochraně životního prostředí, v dodržování legislativy, využívání ekonomických i dobrovolných nástrojů a v požadavcích na udržitelnou výrobu a spotřebu. Hlavním efektem poradenství jsou tak přímé změny chování ve prospěch environmentálně příznivějších řešení.

 

Můžete si vybrat z následujících specializací:

OBECNÉ PORADENSTVÍ

EKOLOGICKÁ DOMÁCNOST

ROZVOJ VENKOVA

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

EKOLABELING

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ

BIOPOTRAVINY

ZEMĚDĚLSTVÍ

OCHRANA PŘÍRODY

KRAJINA

PŘÍRODA, KRAJINA, LES

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

OCHRANA ZVÍŘAT

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

EKOLOGICKÁ STOPA

VODA

ODPADY

DOPRAVA

OCHRANA KLIMATU, OVZDUŠÍ

ENERGETIKA

PASIVNÍ DOMY

ZELENÁ ÚSPORÁM

AGENDA 21

EMS

LEGISLATIVNÍ SLUŽBY

DOBROVOLNÍCI