Děti venku v přírodě: ohrožený druh?

02.10.2016 19:03

Děti venku v přírodě: ohrožený druh?

Znáte osvětový program „JDĚTE VEN“ vzdělávacího centra TEREZA? Kromě „Deníku do divočiny“ jsem tady objevila i zajímavou publikaci vlivu přírody na člověka. Jedná se o první českou publikaci, která přehledně shrnuje výsledky výzkumů o kontaktu dětí s přírodou z celého světa. Petr Daniš, autor publikace „Děti venku v přírodě: ohrožený druh?“ a ředitel vzdělávacího centra TEREZA, prostudoval přes 130 děl odborné literatury a shrnul rozsáhlé výhody, které má kontakt s přírodou pro zdraví, učení a celkový rozvoj osobnosti u dětí.
 

A co nám kontakt s přírodou přináší?

Rozvíjíme motoriku
U malých dětí, které tráví hodně času hrou v přírodním prostředí, dochází k rychlejším pokrokům v hrubé motorice (především v rovnováze a koordinaci pohybu)
Výzkum ukázal, že děti, které si hrály v přírodním prostředí, vykazovaly významný nárůst jejich motorické zdatnosti. Také se prokázalo, že děti hrající si ve více přírodním prostředí měly lepší rovnováhu a koordinaci pohybu v porovnání s dětmi, které si hrály na tradičnějších hřištích.
Snižujeme stres
Lidé žijící na místech s relativně větším množstvím zeleně mají menší nemocnost, v porovnání s lidmi, kteří žijí na místech s malým množstvím zeleně.
Lékaři jim méně diagnostikují především psychické nemoci, jako jsou úzkostné stavy a deprese. Podobně se ukázalo, že děti, které žijí na místech a v domácnostech s větším množstvím zeleně jsou odolnější, když jsou vystaveny stresujícím životním zážitkům. 
Zlepšujeme studijní výsledky
Větší množství okolní zeleně, možnost hry a odpočinku v ní a především vzdělávací programy, které využívají přírodního prostředí k samotnému učení, vedou ke zlepšení studijních výsledků žáků.
Prospíváme zdraví
Lidé žijící v blízkosti zeleně jsou méně často a kratší dobu nemocní a dožívají se vyššího věku.
Děti, které se pravidelně delší dobu pohybují venku v přírodě, jsou odolnější, méně často a kratší dobu nemocné, především méně často nachlazeny.
Například se ukázalo, že pacienti v nemocnici v pokoji s oknem do zeleně se rychleji uzdravují a mají menší počet pooperačních komplikací v porovnání s pacienty v jinak totožném pokoji, ale s výhledem na cihlovou zeď. 
Pěstujeme kreativní hru
Děti pravidelně si hrající v zeleni hrají rozmanitější a na fantazii bohatší hry. Čím více možností přírodní prostředí a materiál ke hře nabízí, tím větší vynalézavost a kreativita se ve hře objevuje.
Zdá se však, že venkovní přírodní prostředí je pro rozvoj kreativní hry u dětí vhodné samo o sobě. Pravděpodobně to souvisí s principem, že čím více možností prostředí a materiál ke hře nabízí, tím větší vynalézavost a kreativitu můžeme ve hře pozorovat. Hra dětí častěji si hrajících venku v přírodě tak vykazuje vyšší prvky fantazie a kreativity. 
Čistíme unavenou hlavu
Pobyt, hra a odpočinek v přírodě snižují únavu z myšlení, obnovují pozornost a posilují schopnost soustředění. Děti mají více trpělivosti, méně se rozptylují a déle se vydrží zabývat jednou věcí.
Příznivý vliv zeleně na soustředění lidí byl prokázán u starých lidí v domovech důchodců, stejně jako u obyvatel měst v místech s alespoň relativním dostatkem zeleně a také u dětí například v lesních mateřských školkách. Dokonce i děti s poruchou pozornosti se lépe soustředí, jestliže předtím odpočívaly v přírodním prostředí. Několik výzkumů bylo provedeno o vlivu zeleně na zlepšení pozornosti dětí s tzv. poruchou osobnosti s hyperaktivitou (ADHD)
Umožňuje zdravé mezilidské vztahy
Potvrdilo se, že v jinak identických lokalitách a domech, ve kterých žijí lidé obdobných charakteristik, se v lokalitách bez okolní zeleně objěvuje ve společnosti podstatně více násilí a zločinu, ubývá sociálních vazeb mezi lidmi, obyvatelé méně znají své sousedy a cítí se izolovanější. Naopak v zelení obklopených lokalitách lidé tráví více času venku, rozvíjejí své vztahy se sousedy, více se cítí být součástí společnosti a významně se snižuje i počet spáchaných trestných činů.
 Předcházíme obezitě
Čím více si děti hrají venku, tím nižší je riziko, že budou mít nadváhu nebo budou trpět obezitou.
Výzkum odhalil, že čím více si děti hrály venku, tím měly nižší BMI, a čím více sledovaly televizi, tím měly vyšší BMI. Ukázalo se dokonce, že z poměru časů strávených venkovní hrou a sledováním televize je u pětiletých dětí možné s poměrně vysokou přesností předpovídat jejich index tělesné hmotnosti (BMI).
 
Zdroj textu:
https://jdeteven.cz/cz/proc-chodit-ven
Další zajímavé odkazy:
https://jdeteven.cz/cz/denik-do-divociny   Deník do divočiny
https://jdeteven.cz/cz/hry  Nápady na hry v přírodě