Extrémní výkyvy počasí aneb klimatická strategie ČR

01.04.2014 00:20

Česko čekají extrémní výkyvy počasí, ministerstvo chystá klimatickou strategii

 

Ministerstvo životního prostředí připravuje klimatickou strategii. České republice má pomoci pružněji reagovat na změny klimatu a přizpůsobit se jim. Dokument vzniká mimo jiné v reakci na světový i evropský vývoj ochrany klimatu a aktuální vědecké poznatky. V pondělí to potvrdilo tiskové oddělení MŽP.

Podle českých vědců budou oblast ČR častěji postihovat extrémní výkyvy počasí a jejich dopady, například povodně, vlny veder a sucho.

K příkladům adaptačních opatření patří podle Lucie Erbenové z tiskového oddělení MŽP hospodaření se srážkovými vodami nebo udržitelné využívání půdy s důrazem na zadržování vody v krajině.

"Kdokoliv má možnost obchodovat s kusem krajiny tak, jak se mu zachce. Zanedbáváme skutečnost, že máme krajinu, která by měla být obhospodařována a mohlo by s ní být nakládáno jako s věcí veřejného zájmu, a nikoliv jako se záležitostí, kterou můžeme řešit jen tržními způsoby," řekl v pondělí Fanta na pražské tiskové konferenci k IPCC.

Čeští vědci navíc upozorňují na budoucí nedostatek vody v ČR a apelují na důslednější zadržování vody v krajině.

 

více na:https://www.novinky.cz/veda-skoly/332088-cesko-cekaji-extremni-vykyvy-pocasi-ministerstvo-chysta-klimatickou-strategii.html