Kalkulačka uhlíkové stopy

05.11.2013 23:37

Kalkulačka uhlíkové stopy

V našem životě každý z nás přispívá k emisím skleníkových plynů, které jsou považovány za hlavní příčinu globální klimatické změny. Jak velké tyto emise budou, ale můžeme ovlivnit sami. Záleží na rozhodnutích, která děláme v našich domech, při cestování, způsobem stravování, při nakládání s odpady a dalšími. Existuje mnoho věcí, které každý z nás může udělat pro zmenšení své uhlíkové stopy ve snaze pomoci zajistit stabilní prostředí pro budoucí generace.

Kalkulačka uhlíkové stopy vám pomůže spočítat vaši produkci skleníkových plynů v oblastech, které výrazně emise ovlivňují – při spotřebě energie v domech a bytech, v dopravě, uložené v materiálech, které považujeme za odpady a také emisemi souvisejícími s naším jídlem. Výsledek si budete moci porovnat s českým průměrem, ale také s uhlíkovou stopou běžného Evropana či obyvatele Země. Na stránkách také najdete rady, jak své emise snížit.

Než se pustíte do práce, vezměte si k ruce roční zúčtování elektřiny, tepla, plynu, prostě informace o roční spotřebě energie ve vaší domácnosti. Usnadní vám to práci.

 

https://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/