Připojte se k Hodině Země v sobotu 30. března 2019 v 20:30

20.03.2019 16:09

 

Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu.
 
Od roku 2010 se koná i v České republice. Do Hodiny Země 2018 se v České republice zapojilo celkem 113 obcí, včetně 16 z 26 statutárních měst. Zhasla pražská Petřínská rozhledna, brněnský hrad Špilberk či plzeňská katedrála sv. Bartoloměje. Svým klimatickým závazkem Hodinu Země podpořily i stovky jednotlivců, celkem 573.
 
Celkem osmnáct z devatenácti nejteplejších roků za posledních 150 let bylo zaznamenáno od roku 2000. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje. Z mimořádné zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC, vydané v říjnu 2018, plyne, že je stále možné, i když velice obtížné, zastavit oteplování na 1,5 °C. Tedy na úrovni, kdy dopady klimatické změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné. 
Významným dopadem klimatický změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.
 

Hodina Země upozorňuje i na nutnost omezit světelné znečištění

Tma jako ohrožený druh:
„Hodina Země je skvělou příležitostí, jak alespoň na hodinu zažít noční prostředí, jaké zažívali naši předci. Spojuje se tu apel na energetické úspory a obranu nočního životního prostředí. Zatímco ve dne je pro nás zásadní, abychom byli co nejvíce na světle, tma v noci je pro zdraví člověka, pro ochranu životních podmínek v přírodě i pro pohled na noční oblohu nesmírně důležitá. A přitom je tma dnes jakýmsi ohroženým druhem. Omezením světelného znečištění nikdo neprohrává, naopak všichni vyhrávají. Tak do toho!“ dodává Pavel Suchan, předseda odborné skupiny pro světelné znečištění české astronomické společnosti.   
 
V obcích a městech se stává, že část světla směřuje i do míst, která být osvětlená nemusí, anebo vyloženě nemají. Často se používá osvětlení technicky nevhodné, zbytečně silné, zastaralé nebo málo účinné. Naplno svítíme i pozdě v noci, kdy po ulicích nikdo nechodí. To vše vede ke zbytečnému plýtvání elektrickou energií. Kromě způsobu šíření světla je důležité řešit i barvu světla (např. problematika bílých LED osvětlení), která má velký vliv na člověka a jeho biorytmy. Vliv světla na tvorbu melatoninu – hormonu, který má pro naše tělo očistnou funkci - je prokázaný. Nevhodný typ umělého osvětlení v nočních hodinách a hlavně nedostatečný rozdíl mezi denní a noční intenzitou světla si pravděpodobně vybírá svou daň v nedostatečné regeneraci lidského organismu během spánku, potlačené tvorbě melatoninu a dokonce v možném zvýšení rizika výskytu rakoviny. Stejně tak je světelným smogem ovlivněna příroda, kdy dochází k ovlivňování přirozeného biorytmu zvířat, změnám jejich chování i třeba orientace v noční krajině.
 
Světelné znečištění - neodborně také světelný smog - je stále významnější civilizační problém obtěžující vyspělé země nepříznivými vlivy umělého osvětlení v oblasti lidského zdraví, ekologie, ekonomiky, bezpečnosti a viditelnosti noční hvězdné oblohy. Měření jasu noční oblohy potvrzuje, že se 99 % obyvatel Evropy dnes pohybuje v prostředí se světelným znečištěním. Rostoucí spotřeba světla je paralelní s nárůstem nedostatku spánku.
 
Pokud vás zajímá, jaká je situace ve světě a kde je na hvězdy vidět nejlépe, můžete se podívat na následující odkaz s mapami:

Mapy světelného znečištění ve světě
 

zdroje:

www.veronica.cz/hodinazeme/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=272/

www.mzp.cz/cz/news_170724_SZ

www.mzp.cz/cz/news_180320_Hodina

josefstepanek.cz/svetelne-znecisteni-tichy-nepritel-hvezd