Naše škola získala titul „Škola podporující zdraví“

V dnešní uspěchané době plné stresu jsme si čím dál vědomi neustálého zhoršování zdravotního stavu lidí na celém světě, a tak se snažíme přispět k podpoře zdraví našich žáků. Proto jsme se přihlásili do programu Škola podporující zdraví. Vypracovali jsme školní projekt s názvem „Zdraví pro všechny“, který jsme obhájili 6. května 2016 u Kulatého stolu v Brně na Pedagogické fakultě MU. Náš projekt ŠPZ se opírá o veškeré činnosti, které již byly na naší škole úspěšně realizovány, dále je rozvíjí a propojuje se všemi oblastmi vzdělávání.

Vstup do sítě zdravých škol je pro nás dalším krokem ke zkvalitňování služeb směrem k žákům, jejich rodičům i širší veřejnosti. Národní síť programu „Škola podporující zdraví“ v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992.

Tímto bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří se aktivně podíleli na tvorbě školního projektu. Dále děkuji všem učitelům, kteří již dlouhodobě organizují různé školní akce na podporu zdraví. V neposlední řadě děkuji rodičům za skvělou spolupráci, hlavně na odpoledních akcích.

Více informací o programu „Škola podporující zdraví“ naleznete zde: https://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

                                                                                                Koordinátorka projektu ŠPZ, Mgr. Lastomirská